Duurzaamheid & NatuurEconomie & OndernemenfeaturedNieuwsOpiniePolitiek

Staat van de staten: Acties plannen en verantwoorden

Gelderland is een populaire provincie om te wonen. --- © CC0

Provinciale Staten maken door het kalenderjaar veel plannen mogelijk door besluiten te nemen. Dat gebeurt met het vaststellen van actieplannen, beleidsplannen en vooral de begroting. Via de begroting bepalen de Statenleden hoe het beschikbare geld in de provincie wordt besteed.

Het College van Gedeputeerde Staten (GS) gaat met al die opdrachten en plannen aan de slag en rapporteert regelmatig. Elk jaar verantwoordt GS het uitgegeven geld met het Jaarverslag en de Jaarrekening. Deze Statenvergadering bespreken de Staten deze documenten. Daarnaast bespreken de Staten uiteraard de ontwikkelingen rondom COVID19, maar ook een tweetal voorstellen die in de afgelopen weken in de digitale carrousel al zijn voorbespreken. Ook is er een debatverzoek van de VVD over ov-bedrijf Keolis.

GELDERSE EURO’S VERANTWOORDEN

In de Jaarstukken beschrijft het College al het gedane werk van de provincie. Welke doelen waren gesteld in november 2018 voor 2019 en welke doelen zijn behaald en hoe… dat is de kern van deze verantwoording. En dat is heel veel, want de provincie is voor veel onderwerpen verantwoordelijk. Dit jaar heeft Provinciale Staten de Jaarstukken op een andere manier behandeld, namelijk door technische en inhoudelijke vragen te stellen. Het College heeft deze beantwoord en nu gaan de Staten in gesprek over het werk van het College in 2019.

VITAAL OPENBAAR BESTUUR

De provincie Gelderland realiseert zich dat de Gelderlander het eerste zich tot de eigen gemeente zal wenden als er een wens of probleem is bij de burger. De gemeente wendt zich echter het eerste tot de hogere overheden als er iets is. Gelderland wil een open houding hebben richting de eigen gemeenten. De gemeente is één overheid met de provincie, het waterschap en het Rijk in de ogen van de inwoners. De bestuurlijke inrichting en samenwerking is daar dus een aandachtspunt bij.

Actieplan wonen

Gelderland is een populaire woonprovincie. Er is al een lange tijd een woningtekort in Food Valley en Regio Arnhem Nijmegen. In het Actieplan geeft het College een aantal concrete acties om woningen bij te bouwen die al gepland zijn en om bewoners in woningen te laten wonen die het beste bij hun passen. Een mooi concreet voorbeeld is doorstroming in de sociale huur naar kleine en levensloopbestendige woningen.

Keolis

Tenslotte is er een debatverzoek van de VVD over de ontwikkelingen bij Keolis. Dit debatverzoek gaat over de openbaar vervoerconcessie voor IJssel/Vecht. Onder meer Apeldoorn en de Veluwe vallen daar onder. De provincie heeft haar taak om het busvervoer aan te besteden samen met Overijssel en Flevoland opgepakt.

Nu blijkt dat Keolis onrechtmatig lijkt te hebben gehandeld. De provincie Overijssel zoekt dit voor Gelderland en Flevoland uit. De concessie zou in december 2020 van kracht worden. Vraagpunt vanuit de Staten is nu wat de gevolgen voor de busreiziger zijn.

Ramon Barends
Volgen?

Comment here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.